Вартість визначення окремих показників фізико-хімічного стану ґрунту

Об’єкт вимірювання – ґрунт

№ з/п Назви величин, що вимірюються Вартість отримання величини, що вимірюється в одній пробі, грн. (без ПДВ) Вартість отримання величини, що вимірюється в одній пробі, грн. (з ПДВ)
1. Водневий показник (рН) водної витяжки 9,77 11,72
2. Вміст карбонатів у водній витяжці 13,00 15,60
3. Вміст бікарбонатів у водній витяжці 19,50 23,40
4. Вміст хлоридів у водній витяжці 26,00 31,20
5. Вміст сульфатів у водній витяжці 24,45 29,34
6. Вміст кальцію у водній витяжці 22,35 26,82
7. Вміст магнію у водній витяжці 22,35 26,82
8. Вміст натрію у водній витяжці 19,50 23,40
9. Вміст калію у водній витяжці 19,50 23,40
10. Вміст натрію обмінного 26,13 31,36
11. Вміст кальцію обмінного 28,60 34,32
12. Вміст магнію обмінного 28,60 34,32
13. Масова частка азоту, що гідролізується (за Корнфільдом) 39,00 46,80
14. Масова частка рухомих сполук фосфору (Р2О5) 37,30 44,76
15. Масова частка рухомих сполук калію (К2О) 28,60 34,32
16. Масова частка органічної речовини (гумус) 52,00 62,40
17. Масова частка карбонатів 33,86 40,63
18. Масова частка «активних» карбонатів 36,71 44,05
19. Гранулометричний склад ґрунту 96,10 115,32